تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی

آخرین سرگرمی و اخبار

تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی

بشقاب پرنده| بشقاب پرنده واقعی| تصاویر بشقاب پرنده| تصاویر بشقاب پرنده واقعی| تصاویر موجودات فظایی| موجودات فظایی


تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی
این تصویر از گوگل مپ گرفته شده است و این شىء ناشناخته جاى بسى شگفتى است.!!!

google map ufo1 تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی
تصاویر بسیار زیادى از یوفو ها گرفته شده است اما این تصویر که توسط یک مشترى خواربار فروشى در پارکینگ فروشگاه در ایالت پنسیلوانیا در سال 2002گرفته شده یکى از بهترین هاست . پرواز هاورینگ (پرواز کردن نزدیک زمین با ارتفاع ثابت)این یوفو بسیار دیدنى است.
ufo 761 تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی
-
usa east 20021 تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی
این تصویر توسط یک کشاورز در نزدکى مزرعه اش در سال 2006 اواسط روز گرفته شده است .گوشه تصویر این یوفو را به خوبى در حالى که زوم شده مشاهده مى کنید.
ufo 12 تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی
این هم یک تصویر از برخود نزدیک ما انسان ها با موجودات کرات دیگر ؟!!!

middle 1217599865 تصاویری از بشقاب پرنده های واقعی

تاریخ مطلب : 28 ژانویه 2012
نظرات

ارسال یک پاسخ