10 ساحل زیبای جهان

آخرین سرگرمی و اخبار

10 ساحل زیبای جهان

بهشت| تصویری| جهان| خلیج| زیبای| ساحل


1000781 10 ساحل زیبای جهان

در جهان سواحل زیبایی وجود دارند كه مانند بهشت های زمینی هستند. برخی از این سواحل دورافتاده هستند اما تعدادی نیز در سرزمین هایی قرار گرفته اند كه می‌توان به آسانی به این اماكن زیبا سفر كرد.
L008413700381 10 ساحل زیبای جهان
منظره زیبا از ساحل كانی در جزیره ماله و یك بوته گل كاغذی. مجمع الجزایر مالدیو كه یك تقاطع مسیرهای دریایی محسوب می‌شود همواره محل ملاقات دریانوردان آفریقایی، عرب، مالزیایی و اندونزیایی بوده است.
L008413700551 10 ساحل زیبای جهان
چشم انداز بدیع ساحلی در مجمع الجزایر كو نانگ یوان كه فقط از 3 جزیره كه بوسیله تپه های ماسه‌ای به هم متصل هستند تشكیل شده و در جنوب خلیج تایلند قرار دارد.
L008413700721 10 ساحل زیبای جهان
منظره زیبای ساحلی با آب هایی به رنگ فیروزه در جزیره كرت. جزیره كرت بزرگترین جزیره یونان است كه در جنوب دریای اژه واقع شده است.
L008413700891 10 ساحل زیبای جهان
تصویر ساحلی در مجمع الجزایر فرناندو نورونها كه جزو خاك برزیل است. این بهشت كوچك زمینی از سال 2002 جزو میراث جهانی یونسكو ثبت شده و فقط تعداد معدودی توریست در هر نوبت می‌توانند به این مجمع الجزایر سفر كنند.
L00841370108 10 ساحل زیبای جهان
چشم انداز زیبایی از آب های ساحل آنتالیا بندر توریستی تركیه كه بین دریا و كوهستان واقع شده است.
L00841370134 10 ساحل زیبای جهان
منظره پنجره آزور كه بی تردید با شكوه ترین منظره مجمع الجزایر مالت محسوب می‌شود. پنجره آزور طاق نصرتی طبیعی به ارتفاع یك ساختمان 10 طبقه در جزیره گوتزو واقع شده است.
L00841370151 10 ساحل زیبای جهان
یك ساحل رویایی در جزیره ویزایاس در مجمع الجزایر فیلیپین با شن‌هایی به رنگ برف و آبهایی به رنگ فیروزه.
L00841370165 10 ساحل زیبای جهان
چشم انداز بدیع غروب آفتاب در ساحل مونكز هید در سواحل نینگالو در غرب استرالیا.
L00841370180 10 ساحل زیبای جهان
یك گروه توریست با قایقی تفریحی در ساحل كالا ماریئولو در جزیره ساردنیا ایتالیا.
L00841370197 10 ساحل زیبای جهان
منظره هوایی ساحل و خلیج كوچكی در شمال جزیره مایوركا. اغلب سواحل شمال جزیره مایوركا اسپانیا صخره ای و سرسبز هستند.

تاریخ مطلب : 12 آگوست 2011
نظرات

ارسال یک پاسخ